خرید پولکادات | فروش پولکادات | قیمت پولکادات - رایااکسچنج

7.294
913631.07 تومان
تتر با دلار : 25300.00 تومان

پولکادات(DOT)


قیمت خرید (تومان)
36.11
قیمت فروش (تومان)
36.11
حجم بازار
8851468.04
آخرین قیمت (تومان)
913762.63
پایین ترین قیمت (تومان)
848389.96
بالاترین قیمت (تومان)
928510.00