خرید سوشی | فروش سوشی | قیمت سوشی - رایااکسچنج

5.021
461805.00 تومان
تتر با دلار : 25500.00 تومان

سوشی(SUSHI)


قیمت خرید (تومان)
18.11
قیمت فروش (تومان)
18.11
حجم بازار
3433320.04
آخرین قیمت (تومان)
462442.50
پایین ترین قیمت (تومان)
428782.50
بالاترین قیمت (تومان)
464100.00