خرید ویوز | فروش ویوز | قیمت ویوز

-1.490
728700.90 تومان
تتر با دلار : 22900.00 تومان

ویوز(WAVES)


قیمت خرید (تومان)
31.82
قیمت فروش (تومان)
31.82
حجم بازار
2114159.41
آخرین قیمت (تومان)
728242.90
پایین ترین قیمت (تومان)
678412.50
بالاترین قیمت (تومان)
753341.30