خرید فایل کوین | فروش فایل کوین | قیمت فایل کوین

1.960
1064168.55 تومان
تتر با دلار : 25500.00 تومان

فایل کوین(FIL)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
939201.84
آخرین قیمت (تومان)
1063995.15
پایین ترین قیمت (تومان)
1035736.05
بالاترین قیمت (تومان)
1085965.95