خرید فایل کوین | فروش فایل کوین | قیمت فایل کوین

-4.723
3247678.00 تومان
تتر با دلار : 22900.00 تومان

فایل کوین(FIL)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
893559.89
آخرین قیمت (تومان)
3247907.00
پایین ترین قیمت (تومان)
3222717.00
بالاترین قیمت (تومان)
3430649.00