خرید ریف | فروش ریف | قیمت ریف

-3.659
955.48 تومان
تتر با دلار : 22900.00 تومان

ریف(REEF)


قیمت خرید (تومان)
0.04
قیمت فروش (تومان)
0.04
حجم بازار
2231706415.00
آخرین قیمت (تومان)
956.33
پایین ترین قیمت (تومان)
918.29
بالاترین قیمت (تومان)
1012.18