خرید گراف | فروش گراف | قیمت گراف

-3.132
39553.31 تومان
تتر با دلار : 25500.00 تومان

گراف(GRT)


قیمت خرید (تومان)
1.55
قیمت فروش (تومان)
1.55
حجم بازار
37047939.00
آخرین قیمت (تومان)
39557.90
پایین ترین قیمت (تومان)
37910.60
بالاترین قیمت (تومان)
41957.96