خرید سوایپ | فروش سوایپ | قیمت سوایپ

-4.789
9453.70 تومان
تتر با دلار : 33500.00 تومان

سوایپ(SXP)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
14828433.20
آخرین قیمت (تومان)
9457.05
پایین ترین قیمت (تومان)
9262.75
بالاترین قیمت (تومان)
10103.60