خرید سوایپ | فروش سوایپ | قیمت سوایپ

-4.383
41648.40 تومان
تتر با دلار : 25150.00 تومان

سوایپ(SXP)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
32178932.98
آخرین قیمت (تومان)
41698.70
پایین ترین قیمت (تومان)
41195.70
بالاترین قیمت (تومان)
46401.75