خرید سوایپ | فروش سوایپ | قیمت سوایپ

-2.022
13419.75 تومان
تتر با دلار : 30850.00 تومان

سوایپ(SXP)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
13716706.10
آخرین قیمت (تومان)
13450.60
پایین ترین قیمت (تومان)
13296.35
بالاترین قیمت (تومان)
14499.50