خرید سوایپ | فروش سوایپ | قیمت سوایپ

7.089
44760.60 تومان
تتر با دلار : 24300.00 تومان

سوایپ(SXP)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
22813233.78
آخرین قیمت (تومان)
44784.90
پایین ترین قیمت (تومان)
40581.00
بالاترین قیمت (تومان)
45125.10