خرید سوایپ | فروش سوایپ | قیمت سوایپ

-4.473
71764.00 تومان
تتر با دلار : 28000.00 تومان

سوایپ(SXP)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
14232032.50
آخرین قیمت (تومان)
71764.00
پایین ترین قیمت (تومان)
71484.00
بالاترین قیمت (تومان)
75264.00