خرید سولانا | فروش سولانا | قیمت سولانا

0.471
1436872.00 تومان
تتر با دلار : 30650.00 تومان

سولانا(SOL)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
3776627.19
آخرین قیمت (تومان)
1437178.50
پایین ترین قیمت (تومان)
1359634.00
بالاترین قیمت (تومان)
1473039.00