خرید سولانا | فروش سولانا | قیمت سولانا

-9.051
1487587.00 تومان
تتر با دلار : 30850.00 تومان

سولانا(SOL)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
4815279.60
آخرین قیمت (تومان)
1487895.50
پایین ترین قیمت (تومان)
1474938.50
بالاترین قیمت (تومان)
1654177.00