خرید ایاس | فروش ایاس | قیمت ایاس

-1.163
145180.00 تومان
تتر با دلار : 28000.00 تومان

ایاس(EOS)


قیمت خرید (تومان)
-5.19
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
27998418.80
آخرین قیمت (تومان)
145208.00
پایین ترین قیمت (تومان)
144620.00
بالاترین قیمت (تومان)
154280.00