خرید ماتیک (ماتیک سابق) | فروش ماتیک (ماتیک سابق) | قیمت ماتیک (ماتیک سابق)

خرید ماتیک (ماتیک سابق) | فروش ماتیک (ماتیک سابق) | قیمت ماتیک (ماتیک سابق)
-6.469
47643.75 تومان
تتر با دلار : 30250.00 تومان

پالی گان(MATIC)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
58556481.90
آخرین قیمت (تومان)
47674.00
پایین ترین قیمت (تومان)
46524.50
بالاترین قیمت (تومان)
50971.25