خرید ماتیک (ماتیک سابق) | فروش ماتیک (ماتیک سابق) | قیمت ماتیک (ماتیک سابق)

خرید ماتیک (ماتیک سابق) | فروش ماتیک (ماتیک سابق) | قیمت ماتیک (ماتیک سابق)
-0.235
31177.18 تومان
تتر با دلار : 30650.00 تومان

پالی گان(MATIC)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
77714015.80
آخرین قیمت (تومان)
31186.38
پایین ترین قیمت (تومان)
30208.64
بالاترین قیمت (تومان)
32320.43