خرید ماتیک (ماتیک سابق) | فروش ماتیک (ماتیک سابق) | قیمت ماتیک (ماتیک سابق)

خرید ماتیک (ماتیک سابق) | فروش ماتیک (ماتیک سابق) | قیمت ماتیک (ماتیک سابق)
-3.089
37744.00 تومان
تتر با دلار : 28000.00 تومان

پالی گان(MATIC)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
70622939.30
آخرین قیمت (تومان)
37772.00
پایین ترین قیمت (تومان)
37380.00
بالاترین قیمت (تومان)
39452.00