خرید ماتیک (ماتیک سابق) | فروش ماتیک (ماتیک سابق) | قیمت ماتیک (ماتیک سابق)

خرید ماتیک (ماتیک سابق) | فروش ماتیک (ماتیک سابق) | قیمت ماتیک (ماتیک سابق)
-4.893
19188.70 تومان
تتر با دلار : 30850.00 تومان

پالی گان(MATIC)


قیمت خرید (تومان)
0.00
قیمت فروش (تومان)
0.00
حجم بازار
78736109.20
آخرین قیمت (تومان)
19188.70
پایین ترین قیمت (تومان)
19034.45
بالاترین قیمت (تومان)
20978.00